מתחם העסקים החדש בטירת הכרמל
תחילת בניה: 2022
אדריכל: פרופ' גבי שורץ
שורץ-בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים
הפרויקט בשלב תכנון מתקדם

MICHELANGELO KINNERET 

תחילת בניה: 2015

אדריכל: פרופ' גבי שורץ
שורץ-בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים
הפרויקט מאוכלס

Elizabeth Hotel

תחילת בניה: 2022
אדריכל: משה צור אדריכלים ובוני ערים
הפרויקט בשלבי תכנון

MICHELANGELO TOP10

תחילת בניה: תחילת 2020
אדריכל: יהושע עבו
יהושע עבו, אדריכלות ובינוי ערים
אכלוס משוער: סוף 2021

הקמת תשתיות יער צבי

תחילת הקמה: 2014
סיום: 2018

MICHELANGELO JAFFA

תחילת בניה: 2012
אדריכל: גידי בר אוריין
בר אוריין אדריכלים
הפרויקט מאוכלס