coming soon

מתחם העסקים החדש בטירת הכרמל

תחילת בניה: סוף 2020
אדריכל: מילוסלבסקי אדריכלים 
הפרויקט בשלב תכנון מתקדם

מיכלאנג'לו כנרת

תחילת בניה: 2015
אדריכל: פרופ' גבי שורץ
שורץ-בסנוסוף אדריכלים ובוני ערים
הפרויקט מאוכלס

Michelangelo Towers
Elizabeth Hotel

תחילת בניה: 2021
אדריכל: משה צור אדריכלים ובוני ערים
הפרויקט בשלבי תכנון

מיכלאנג'לו TOP10

תחילת בניה: תחילת 2020
אדריכל: יהושע עבו
יהושע עבו, אדריכלות ובינוי ערים
אכלוס משוער: סוף 2021

הקמת תשתיות יער צבי

תחילת הקמה: 2014
סיום: 2018

מיכלאנג’לו יפו

תחילת בניה: 2012
אדריכל: גידי בר אוריין
בר אוריין אדריכלים
הפרויקט מאוכלס