תכנון אורבני

תכנון אורבני הוא למעשה ה"דבק" המחבר בין הסביבה העירונית בה נבנה הפרויקט לבין החזון התכנוני אותו אנו רוצים ליישם על מנת ליצור משהו חדש אשר ימנף לא רק את הפרויקט, אלא גם את העיר עצמה. תכנון אורבני חייב לכלול בתוכו מרכיבים סוציו-אקונומיים של האזור, תנאים אקלימיים, נגישות, אזורים ציבוריים, תחבורה, תנאים מרחביים, תכנון רחובות ועד לרמת ריהוט הרחוב.

אדריכלות

שיווק

פיתוח תשתיות

עיצוב